Οι τιμές μας:

Μικρό σπίτι Μεσαία σπίτια Μεγάλα σπίτια
Περίοδος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Ιούν. Ιούλ. Αύγ.
Τιμή 70 90 130 90 110 150 110 130 180

Προσφορές:

Μικρό σπίτι

Για 2-3 άτομα.

Για κρατήσεις μεγαλύτερες των 10 ημερών τον Ιούνιο εξασφαλείστε έκπτωση εώς 20%.

Επικοινωνείστε μαζί μας

Μεσαία σπίτια

Για 3-4 άτομα.

Για κρατήσεις μεγαλύτερες των 10 ημερών τον Ιούνιο εξασφαλείστε έκπτωση εώς 20%.

Επικοινωνείστε μαζί μας

Μεγάλα σπίτια

Για 4-5 άτομα.

Για κρατήσεις μεγαλύτερες των 10 ημερών τον Ιούνιο εξασφαλείστε έκπτωση εώς 20%.

Επικοινωνείστε μαζί μας